Regulament Program Fidelizare – Magazinele Charisma

Regulamentul Programului de Fidelizare pentru clienții magazinelor Charisma

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI INFORMAREA PUBLICULUI

Programul de fidelizare Charisma este organizat și desfășurat de SC ELECTRIC MASTERS SRL, cu sediul în Mun. Craiova, str. Rovinari, nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/546/1997, cod unic de înregistrare 9485309, atribut fiscal RO, capital social 1000,00 lei (denumită în continuare “Organizator”).
Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Programului de Fidelizare pentru clienții magazinelor Charisma, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament”).
Regulamentul stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare, în magazinele Charisma. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI
Programul de fidelizare este organizat în cadrul magazinelor din rețeaua Charisma și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelizare a fost lansat la data de 1 aprilie 2016 și are durată nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea programului va fi anunțată de Charisma cu cel puțin 15 zile înainte de data aplicării modificării sau încetării programului printr-un anunț postat în cadrul magazinelor Charisma. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Poate aplica la programul de fidelizare Charisma orice persoana fizică, denumită în continuare “Participant”. Pentru a putea participa la acest program, participantul trebuie să se adreseze unui consilier de vânzări dintr-unul din magazinele Charisma. În urma înscrierii în Programul de Fidelizare Charisma a participantului, acestuia i se va emite un card de fidelitate Charisma.

Persoanele care au calitatea de angajat al firmei SC ELECTRIC MASTERS SRL nu pot participa la acest program de fidelitate.

SECȚIUNEA 5. PROGRAMUL DE FIDELIZARE CHARISMA
Programul de fidelizare Charisma este destinat clienților magazinelor Charisma și are la bază Categoria de Client Charisma. Programul de fidelizare Charisma oferă participanților posibilitatea de a primi diferite beneficii, cum ar fi: discount-uri directe la cumpărături viitoare, bonusuri speciale, cadouri surpriză, invitații la diferite evenimente și prezentări Charisma și întâietate la aflarea informațiilor despre reduceri, promoții, oferte și alte facilități prezente sau viitoare.

Programul  de fidelizare Charisma are trei Categorii de client Charisma: Categoria Bronze, Categoria Silver și Categoria Gold. Calificarea în fiecare din aceste categorii este condiționată de volumul achizițiilor efectuate din magazinele Charisma.
Fiecare participant poate fi încadrat într-o singură categorie de client din cele enumerate mai sus.
Organizatorul poate emite și alte tipuri de programe de fidelizare, adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor regulamente distincte.
Programul de fidelizare Charisma este disponibil clienților în mod gratuit, în urma înscrierii în program de către un consilier de vânzări Charisma.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI
Programul de fidelizare Charisma oferă clienților magazinelor din rețeaua Charisma posibilitatea de a beneficia de diferite avantaje, cum ar fi discount-uri directe, prin reducere de preț, la achiziții viitoare din magazinele Charisma, bonusuri speciale, cadouri surpriză, invitații la diferite evenimente și prezentări Charisma și întaietate la aflarea informațiilor despre reduceri, promoții, oferte și alte facilități prezente sau viitoare.

Pentru a beneficia de aceste reduceri la achiziționarea produselor din magazinele Charisma, participantul trebuie să prezinte consilierilor de vânzări Charisma cardul de fidelitate sau să le comunice acestora informații asociate cardului și contului de client fidel Charisma.

În urma achizițiilor din magazinele Charisma, actualizarea categoriei de client Charisma se va face automat, în momentul depășirii pragurilor precizate mai jos.

6.1. Categoria BRONZE

Clienții Bronze beneficiază de 3% discount la achiziții viitoare, dacă au efectuat cumpărături anterioare cumulate între 0 și 500 lei. Reducerea este valabilă până la încadrarea clientului într-o categorie superioară.

6.2. Categoria SILVER

Clienții Silver beneficiază de 5% discount la achiziții viitoare, dacă au efectuat cumpărături anterioare cumulate între 501 și 1000 lei. Reducerea este valabilă până la încadrarea clientului într-o categorie superioară.

6.3. Categoria GOLD

Clienții Gold beneficiază de 10% discount la achiziții viitoare, dacă au efectuat cumpărături anterioare cumulate de peste 1001 lei.

6.5. Mecanismul de acordare a discount-ului direct 

După încadrarea într-una din categoriile de client Charisma, participantul poate beneficia de discount direct la categoriile de produse selectate, la fiecare tranzacție în parte. Procentul discount-ului  poate fi modificat de Organizator și va fi comunicat în regulamentul actualizat, disponibil în magazinele Charisma.
Discount-urile aplicate în baza prezentului Regulament, în cadrul programului de fidelizare Charisma, se supun următoarelor condiții:

– Discount-ul direct prin reducere de preț se aplică produselor doar cu condiția ca prețul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să nu fie mai mic decât costul de achiziție al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care, cu ocazia aplicării discount-ului, prețul de vânzare al produselor scade sub prețul de achiziție, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât prețul final de vânzare al produselor și/sau serviciilor să nu scadă sub prețul de achiziție.

– Discount-urile directe corespunzătoare fiecărei categorii de client Charisma nu se cumulează altor reduceri existente în magazinele Charisma. Astfel, în cazul în care în magazinele Charisma există reduceri speciale de preț la anumite produse, participantul beneficiază doar de reducerea cea mai mare la produsele respective.

– Returnarea unuia sau mai multor produse după ce achiziția a fost efectuată atrage după sine scăderea retroactivă a valorii produselor și poate duce, dacă este cazul, la încadrarea clientului într-o categorie inferioară.

SECȚIUNEA 7. FOLOSIREA CARDULUI CHARISMA

Beneficiile statutului de client Charisma Bronze / Silver / Gold nu sunt transmisibile altor persoane. Utilizarea cardului de client Charisma se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul contului asumându-și întreaga responsabilitate privind orice problema care poate să apară în legatură cu achizițiile efectuate.

Participantul la Programul de Fidelizare Charisma va putea verifica categoria de client Charisma și istoricul achizițiilor și va putea actualiza informațiile asociate contului în oricare magazin Charisma, prin prezentarea cardului de fidelitate.

SECȚIUNEA 8. ANULAREA CARDURILOR

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice card de client Charisma care a fost folosit încalcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. Odată anulate, cardurile nu mai pot fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de discount-urile directe și de orice alte avantaje ce decurg din încadrarea sa într-una din cele trei categorii de client Charisma.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin înscrierea în Programul de Fidelizare Charisma, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC ELECTRIC MASTERS SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Charisma, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Charisma. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

SC Electric Masters SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub Numărul de Notificare: 37213/17.12.2015. Organizatorul se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către participant la momentul înscrierii în Programul de Fidelizare Charisma. Datele cu caracter personal nu vor fi vândute, schimbate sau închiriate către terți. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul participantului doar către instituțiile abilitate conform prevederilor Legii 677/2001 și firmelor de curierat partenere contractuale ale Vânzătorului, pentru buna desfășurare a livrării produselor comandate sau achiziționate de către participant, dacă este cazul.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Programului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la Program și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Participanții au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001; și/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Programului de Fidelizare pentru clienții magazinelor Charisma este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în oricare magazin Charisma și online, pe site-ul www.charismatrade.ro. Prin participarea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Program de Fidelizare se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.